NLP – NEURO LINGVISTISK PROGRAMMERING

NLP er en kommunikationsteori og behandlingsmåde udviklet i 1970’erne i USA. Det var sprogprofessoren John Grinder og datalog og gestaltterapeut Richard Bandler, der sammen udviklede NLP. I miljøet omkring University of California begyndte de at arbejde med det menneskelige sinds muligheder på en ny måde.

Vores nervesystem har et komplekst sprog i form af indre billeder, lyde og følelser, som vi konstant bruger til at bearbejde virkeligheden med. På den måde danner vi vores egen opfattelse af virkeligheden, og det er denne opfattelse, snarere end virkeligheden selv, der har betydning for, hvordan vi lever og fungerer.

Vores nervesystem har et komplekst sprog i form af indre billeder, lyde og følelser, som vi konstant bruger til at bearbejde virkeligheden med. På den måde danner vi vores egen opfattelse af virkeligheden, og det er denne opfattelse, snarere end virkeligheden selv, der har betydning for, hvordan vi lever og fungerer.

Vi bruger alle NLP. Vi ser billeder, hører indre lyde, føler vore kropsfornemmelser og kommenterer konstant vore oplevelser i en indre dialog. Ved hjælp af NLP kan vi ændre på disse billeder, lyde, kropsfornemmelser og dialoger. Ikke alene vore følelser, men også vore evner og færdigheder, bestemmes helt og holdent af, hvordan vi bruger sindet og nervesystemet. Det er ikke alene, hvad vi tænker på, men nok så meget måden vi bruger sindet på, som afgør hvor ressourcefyldte og talentfulde vi er på forskellige områder. Ved hjælp af NLP kan vi finde de ressourcer, vi har brug for, og dermed skabe den tilværelse vi ønsker for os selv og dem vi holder af.

NLP er ikke nogen ny og endegyldig sandhed om mennesket, eller “kuren” mod alle livets fortrædeligheder. NLP er en praktisk og særdeles virkningsfuld model af, hvordan det menneskelige sind fungerer og af, hvordan vi kan udfolde vore indre ressourcer på en ny og spændende måde.

Hvor kan NLP Coaching være effektfuld?

  • Personlig selvudvikling
  • Udfordringer i parforholdet
  • Udfordringer på arbejdspladsen
  • Ændringer af dårlige vaner og adfærdsmønstre
  • Ønske om livsstilsændring
  • Præstations optimering – sport, eksamen, arbejdet ol.
  • Mental styrkelse i forbindelse med vægttab, rygestop ol.
  • Manglende selvværd og motivation
  • Udfordringer socialt
  • Arbejdsløshed